نظر سنجي دوره مديريت تصميم گيري

نظر سنجي دوره مديريت تصميم گيري

ضمن عرض سلام و تشكر از حسن انتخاب شما در بهره گيري از اين دوره خواهشمند است در تكميل فرم نظرسنجي و ارايئه نظران ارزشمند خود ما را ياري نماييد.